Biologická léčba

Online objednání
Biologická terapie patří mezi moderní léčbu velmi závažných kožních onemocnění. Přípravky, které cílí na specifické molekuly, dokáží v dnešní době pomoci mnoha lidem, u kterých běžná terapie nestačí.

Naše pracoviště je specializovaným centrem biologické léčby a můžeme pacientům tyto léky aplikovat.

Aby mohl být lék podán, musejí být splněna indikační kritéria.
Indikační kritéria:
Dermatitis atopica - atopický ekzém
Celková terapie Ciclosporinem, která nevedla ke zlepšení po 4 měsících terapie nebo pokud pacient tuto léčbu netoleroval.

Psoriasis vulgaris lupenka
Fototerapie, která nevedla ke zlepšení kožních projevů nebo byl efekt léčby krátkodobý.

Celková terapie systémovými léky např. methotrexátem, která nevedla ke zlepšení kožních projevů po 4 měsících terapie nebo pokud jí pacient netoleruval nebo lék je u pacienta kontraindikován. Pacient ho nesmí užívat.

Hidradenitis suppurativa - zánětlivé onemocnění mazových žláz
Dlouhodobá antibiotická terapie trvající min. 3 měsíce bez přerušení léčby a počet projevů .

U všech pacientů záleží také na stupni postižení, na rozsahu kožního povrchu.

Lékař indikuje léčbu dle stavu pacienta.

Pokud jste již podstoupili nějakou léčbu, je vždy nutné přinést výpis z lékařské dokumentace. Požádejte o tuto zprávu svého lékaře.

Nesplňujete kritéria? Nevadí.
Na našem pracoviště můžete podstoupit jak fototerapii, tak celkovou léčbu.

Otevřít preference
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.