Kontrola znamének

Prevence rakoviny kůže je velmi důležitá. Počet výskytu zhoubných projevů se v ČR zvyšuje. Vaše pihy na těle mohou být rizikové. Mezi nejzhoubnější projevy patří melanom. Může vzniknout z nepravidelné pihy nebo na čisté kůži bez vazby na znaménko.

Pokud „špatné“ znaménko odhalíme včas, odstraníme ho, je vše vyřešeno a v následujících letech je pacient pouze sledován.
 • Příprava
  není nutná

 • Přibližná délka zákroku
  15 minut

 • Opakování zákroku
  jednou za 6 - 12 měsíců

 • Kdy uvidíte výsledek?
  ihned

Našim cílem je zachycení kožních nádorových onemocnění včas

Vyšetření

Ruční dermatoskop – vyšetření znaménka ručním přístrojem, který nám umožní zvětšení znaménka a ukáže jeho strukturu. Není sledování v čase, nezaznaménává se obraz do počítače.

Digitální dermatoskop – vyšetření znamének celotělovým scanem přístrojem FotoFinder.

Využíváme nejmodernější diagnostické přístroje s umělou inteligencí. Vaše znaménka jsou zaznamenána, uložena do počítače a při kontrolním vyšetření je možné jejich porovnání. Přístroj je schopen upozornit na nově vzniklé znaménko nebo na to, které se mění.
Umělá inteligence dokáže tento projev vyhodnotit.

Riziková znaménka nebo kožní zhoubné projevy řešíme na naší klinice operativně s následným histologickým vyšetřením.